Foreningen Plantagens logo
Pil ned. Klik for at rulle ned til sidens indhold
Rul ned
AdministrerLog ud

OM

Andelsforeningen Plantagen er en lille oase ved Hasmark Strand, bestående af huse på Østerballevej, Henningsensvej og Plantagevænget.

Historien om Hasmark Strand og Plantagen
Hasmark Strand som rekreativt område tog sin begyndelse i starten af det tyvende århundred hvor godset Hofmandsgave gav tilladelse til, at folk kunne campere i telte ved stranden. De første egentlige sommerhuse blev opført omkring 1930, med Erikshåb som det første egentlige sommerhusområde.

Folk fra Odense kunne enten cykle ud til Hasmark Strand alternativt tage toget til Otterup og herefter tage bussen til stranden (stoppested ved toiletbygning for ende af Østerballevej).

Det første hus i Plantagen(Østerballevej 110) blev opført i 1930érne og blev i starten brugt af fagforeningen til oplagring af telte.

De første sommerhusgrunde i plantagen var lejede grundstykker 12x12m, som blev lejet af bondeparret Anna og Marius Henningsen bosiddende i Hasmark, der som mange andre ejede et stykke jord ved stranden. I forbindelse med udlejningen opmålte Marius selv grundstykkerne med et favnemål.

Forholdene var i starten meget primitive, med dybe grøfter til bortledning af overfladevand og med fælles brønd der blev renset 1. gang om året for frøer mv. De enkelte huse havde gammeldags lokum, der blev tømt en gang om ugen, når bonden Peter Erlund og hans piger, kom forbi med deres hestetrukne algevogn.

Der blev dyrket grønsager på grundene og de to købmænd Andersen og Rasmussen i Hasmark cyklede en gang om ugen ud til sommerhusene og modtog bestillinger, hvorefter varerne blev leveret ved døren 1 - 2 dage senere.

Som følge af pumpelagets aktiviteter begyndte grundvandsspejlet i området gradvist, at falde, grøfterne tørrede ud og blev efterhånden fyldt op. Dette banede vejen for kloakering, rindende vand og El – forsyning der blev udført omkring 1960érne.

I 1960 blev lejerne af de forskellige grunde i Plantagen (med Knud Larsen og Ove Kurt Larsen som primus motor) enige om at gå sammen i en andelsforening og købe jorden af bondeparret Anne og Marius. Andelsforeningen blev stiftet i 1960 og herefter blev grundstykket købt. Laurits Holm Jensen var den første formand, en post som 12 personer i årenes løb har beklædt. Arvid Hansen er med sine 10 år som formand, den person der har beklædt posten længest.

De relative gode veje vi har i Plantagen kan vi takke Knud Larsen for, der var Ingeniør ved Odense kommune. Han sørgede for at affaldet fra kommunens afprøvning af betonrør, fliser mv. blev kørt på vejene i Plantagen.

I løbet af de sidste 15 år er en del af de oprindelige sommerhuse blevet erstattet af nye. Denne udvikling vil nok forsætte de kommende år i forbindelse med at andele med ældre huse skifter ejer.

I de senere år har Plantagen fået fælles system til bortledning af overfladevand/dræning, fibernet og hjemmeside.
Foreningen fremstår i dag som et moderne attraktivt sommerhusområde der er på forkant med udviklingen.

Referat af generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Andelsforeningen Plantagen den 14. august 2021 Åben referat af generalforsamling

Vedtægter

Vedtægter for Andelsforeningen Plantagen Åben vedtægter

Positive SSL